Fasaden hjälper till att hålla fukt ute

Fasaden är tillsammans med taket ett av fastighetens viktigaste ytskikt. Den ska skydda fastigheten från fuktskador och behöver därför med jämna mellanrum renoveras och målas om.

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening är det viktigt att underhålla och förvalta fastigheten på bästa sätt. Då behåller fastigheten sitt värde och man undviker också många av de kostsamma problem som ofta blir fallet vid ett eftersatt underhåll. Tak, fönster och fasad måste regelbundet besiktigas för att eventuella problem ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt. På så vis får man ett tak och en fasad som håller mycket längre. Men förr eller senare behöver alla fasader en uppfräschning och tak måste bytas. En putsad fasad kan exempelvis få skador och spricka på grund av vibrationer i marken, men även avgaser, väder och vind sliter på en fasad. Putsen hjälper huset att hålla sig friskt och förhindrar att fukt och väta tränger in. Det är därför det är så viktigt att den är intakt.

Välj byggfirma med omsorg

En fasadrenovering kräver noga planering och det gäller att vara ute i god tid. Det är viktigt att de som ska utföra renoveringen är specialister på fasadrenovering i Stockholm. Då får man den mest optimala lösningen för fastigheten, både praktiskt och estetiskt. Då arbetet ofta är omfattande och viktigt måste man även titta på referenser och referensobjekt när man väljer byggföretag, och inte bara priset. Kanske har grannfastigheten för inte så länge sedan redan renoverat sin fasad med lyckat resultat, och kan rekommendera sin byggfirma?