En helhetssyn på fastigheten

Att äga en fastighet är inte enbart en dans på rosor. Det kan vara att flyta bland ulliga moln också. Eller hur var det nu… Att sköta en fastighet är ett tufft arbete med många och olika moment.

Det är ett arbete med många och varierande moment att sköta en fastighet. Som fastighetsägare har man huvudansvaret för en rad områden. Fastighetsskötsel handlar om både yttre och inre omvårdnad, om extraordinära åtgärder och löpande underhåll. Det är noga planerade åtgärder och snabbutryckningar om vartannat.

Fastigheters skick och storlek är förstås varierande. I vår vackra huvudstad finns hus i alla skick och alla storlekar. Grundbehoven kan också de variera något beroende på vad fastigheten används till. Kontor, industribyggnader och lägenhetshus behöver inte riktigt samma åtgärder alla gånger.

Den kompletta tjänsten

Vad behöver du hjälp med? Hyr du ut lägenheter kan det vara fullt möjligt även i Stockholms innerstad att det finns en yttre miljö som behöver lite omsorg. Gräsmatta, uteplats, någon rabatt. Vintertid handlar det om sandning och om att hålla marken fri från snö.

Alla hus behöver också ventilationskontroll och hjälp av någon som byter lås och trasiga fönster. Belysning i gemensamma utrymmen och andra enklare eller mer komplicerade reparationer och service. Av lite annan karaktär är jobbet att hålla koll på energiåtgång och hyresärenden samt försäkringsfrågor.

Har ni behov av komplett fastighetsskötsel i Stockholm med omnejd? Ta kontakt med en kompetent och erfaren firma som hanterar skötsel av fastigheter dagligen. Ni kommer inte att ångra er.

Publicerat den
Kategoriserat som Hem