Hur delar man ett dödsbo i Stockholm?

Ett dödsbo är namnet på tillgångarna och de eventuella skulder som en avliden person lämnar efter sig och först då man delat upp dessa så upphör personen i fråga som en juridisk person. Hur man väljer att dela upp ett dödsbo är lite olika och beror på hur man som familj fungerar. Det vanligaste sättet är att familjen i fråga utser en person som får en fullmakt att sköta uppdelningen att detta dödsbo och betalar av eventuella skulder, säljer fastigheter och annat som kan finnas kvar. En familj i Stockholm som ska dela upp ett dödsbo utser alltså en medlem som får en fullmakt och sedan fördelas tillgångarna – rättvist dem emellan enligt arvslott och arvsordning – detta är alltså det vanligaste sättet.

Man ska här dock veta att det i ett dödsbo alltså ligger en personlig förlust bakom – det handlar om att en nära anhörig har avlidit och i detta kommer också en hel del känslor at svalla. Känslor som kan ta olika uttryck och som hindrar att folk tänker rationellt. Detta kan innebära att delningen av ett dödsbo – i exempelvis Stockholm – inte alls sker smärtfritt och korrekt utan att det istället skapar stora konflikter. Det går att dra en liten parallell till företagsvärlden i det här med ett dödsbo och om vi här jämför att ett större företag gått i konkurs och där aktieägarna ska dela upp kvarlåtenskapen så förstår man lite bättre hur ett dödsbo fungerar. Aktieägarna i det här fallet är alltså de som ska ärva och företaget i fråga är alltså ett dödsbo – och uppdelningen kommer i ett sådant fall sällan att ske smidigt.

Det är här man kan kalla in extern hjälp och be Tingsrätten utse en boutredningsman som hjälper till att fördela tillgångarna som finns i detta dödsbo. Genom att utse en extern boutredningsman så undviker man också att familjen i fråga ska hamna i onödiga konflikter med varandra och en sådan kan man begära oavsett var i landet man bor. Här kan det alltså handla om ett dödsbo i Stockholm eller ett dödsbo i Malmö och spelar ingen roll – du kan alltid begära att en extern boutredningsman kallas in. Generellt sätt så lyssnar man alltid mer på en objektiv röst och har lättare att följe de beslut som denne tar – man lägger alltså de stora känslorna åt sidan och agerar mer vuxet vid ett sådant dödsbo än vad man kanske gör om uppdelningen sker på egen hand och inom familjen.

Det tar tid att dela ett dödsbo i Stockholm

Det tar ganska lång tid att dela upp ett dödsbo och det ska det också få göra. Det är ändå en person som avlidit och först och främst måste de anhöriga få en chans att sörja klart innan detta sätts igång. Man ombesörjer först allt som har med begravningen att göra innan man sätter igång med uppdelningen av ett dödsbo och detta ger också de anhöriga den tid de behöver för att låta känslorna svalna lite. Detta alltså oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad i Sverige.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik